Fotocredit:

MØTER I NORDRE AKER MDG FREMOVER

Her er datoene du kan holde av for året som kommer hvis du vil komme på møter i Nordre Aker MDG, eller jobber for en sak i bydelen. Bli med da vel!

27. mars, 2021

Nå styrer vi bydelen! MDG er i full gang med å gjøre Nordre Aker til en god og grønn bydel for alle! Du kan lese mer om samarbeidet med Ap og SV og om busjettet for bydelen her.  For at vi skal forvalte den makten på en god måte trenger vi at medlemmene i bydelen er med på laget. Hvordan kan du bidra? Du kan komme på møter, eller ta kontakt med de som er folkevalgte.

Møter i Norde Aker MDG

Årsmøte i Nordre Aker MDG ble avholdt mandag 31. januar 2022 KL. 18.00. Styremøter/åpne medlemsmøter finner sted mandagen før møtene i Nordre Aker bydelsutvalg og avholdes i Bydelshuset i Nydalsveien 21 i Nydalen.
Første medlemsmøte i Nordre Aker MDG blir 25 eller 26. april med tema Småhusplan som kommer på høring. Ellers så feirer vi sykkelens dag 3. juni og arrangerer grønn sønadg 12. juni. Tid og sted for disse arrangement kommer.
Har du en sak til Bydelsutvalget eller komiteene, så meld fra til bydelen på e- post postmottak@bna.oslo.kommune.no. Du kan også melde at du vil komme i åpen halvtime og presentere saken din. Husk at saken da blir behandlet i neste BU-møte. Du kan også melde inn saker til komiteene. Vi er representert i alle tre komiteer i Bydelsutvalget. Datoer for møter i de ulike komiteene finner du på Bydelens nettsider

Bydelsutvalget har tre komiteer som hver har sine ansvarsområder. Hvis du lurer på hvilken komite din sak går under kan du sende en mail til Aase.olafsen@broadpark.no.

Helse og sosialkomiteen (HS)

Berit Kåvik fra SV er leder i HS komiteen. MDG sine representanter er Linnea Dahr, Linnea.Dahr@gmail.com og Mona Bøther Monaelisabeth@live.com

Kultur og oppvekstkomiteen (KO)

Johanne Thunes fra AP er leder i KO komiteen. MDG sin representant
er Nora Jungeilges Heyerdahl e- post norajheyerdahl@gmail.com

Miljø, plan og samferdselskomiteen (MPS)

Julie Myhre Barkenæs fra MDG er leder for MPS komiteen, Julie.Barkenas@gmail.com. MDG er også representert ved Aase Marie Olafsen, aase.olafsen@broadpark.no.

Arbeidsutvalget i bydelsutvalget: 
Leder i Bydelsutvalget er Bente Larsen fra AP, bentem.larsen@gmail.com

Nestleder i Bydelsutvalget er Aase Marie Olafsen fra MDG, Aase.olafsen@broadpark.no