Fotocredit:

MØTER I NORDRE AKER MDG FREMOVER

Her er datoene du kan holde av for året som kommer hvis du vil komme på møter i Nordre Aker MDG, eller jobber for en sak i bydelen. Bli med da vel!

12. november, 2019

Nå styrer vi bydelen! MDG er i full gang med å gjøre Nordre Aker til en god og grønn bydel for alle! Du kan lese mer om samarbeidet med Ap og SV og om busjettet for bydelen her.  For at vi skal forvalte den makten på en god måte trenger vi at medlemmene i bydelen er med på laget. Hvordan kan du bidra? Du kan komme på møter, eller ta kontakt med de som er folkevalgte.

Møter i Norde Aker MDG

Årsmøte i Nordre Aker MDG er tirsdag 7. januar 2020 KL. 19.00. Styremøter/åpne medlemsmøter finner sted mandagen før møtene i Nordre Aker bydelsutvalg. Styremøter/åpne medlemsmøter finner sted i Bydelshuset i Nydalsveien 21 i Nydalen. Alle møtene starter kl. 18.00.Datoer for styremøter/åpnet medlemsmøte er;
16.12 2019
10.02 2020
30.03 2020
11.05 2020
15.06 2020
7.09 2020
02.11 2020
14.12 2020.

Møter i Nordre Aker Bydelsutvalg

Hvis du har en sak til Bydelsutvalget eller komiteene, så meld fra til bydelen på e- post postmottak@bna.oslo.kommune.no. Du kan også melde at du vil komme i åpen halvtime og presentere saken din. Husk at saken da blir behandlet i neste BU-møte. Du kan også melde inn saker til komiteene. Vi er representert i alle tre komiteer i Bydelsutvalget. Datoer for møter i de ulike komiteene finner du lengre ned på siden. Datoer for møter i Bydelsutvalget er; 19.12 2019 i 2020 er datoene13.02 – 2.04 – 14.05 – 18.06 – 10.09 – 5.11 – 17.12.

 

Bydelsutvalget har tre komiteer som hver har sine ansvarsområder. Hvis du lurer på hvilken komite din sak går under kan du sende en mail til Aase.olafsen@broadpark.no.

Helse og sosialkomiteen (HS)

Hanne Lyssand fra SV er leder i HS komiteen. MDG sine representanter er Linnea Dahr, Linnea.Dahr@gmail.com og Lars Erik Kjekshus, l.e.kjekshus@sosgeo.uio.no.

Møter i HS i 2020: 4.02 – 5.05 – 1.09 – 8.12

Kultur og oppvekstkomiteen (KO)

Emil Kverneland Mongstad fra AP er leder i KO komiteen. MDG sin representant
er Nora Jungeilges Heyerdahl e- post norajheyerdahl@gmail.com

Møter i KO i 2020: 24.03 – 9.06 – 27.10 – 10.12

Miljø, plan og samferdselskomiteen (MPS)

Julie Myhre Barkenæs fra MDG er leder for MPS komiteen, Julie.Barkenas@gmail.com I tilleg er MDG representert ved Aase Marie Olafsen, aase.olafsen@broadpark.no.

Møter i MPS i 2020:  3.02 -23.03 – 4.05 – 8.06 – 26.10 – 7.12

 

 

Arbeidsutvalget i bydelsutvalget: 
Leder i Bydelsutvalget er Bente Larsen fra AP, bentem.larsen@gmail.com

Nestleder i Bydelsutvalget er Aase Marie Olafsen fra MDG, Aase.olafsen@broadpark.no